МИНИЙ ТУХАЙ

1981 оны 5 дугаар сарын 1-ний єдєр Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотод тєрсєн.

1988-1996 онд Нийслэлийн Баянгол дїїргийн 56 дугаар дунд сургуульд, 1996-1997 онд Английн Манчестер хотын Дьюсийн ахлах сургуульд, 1997-2001 онд Шихихутуг ХЗДС-д тус тус  суралцсан.

Эрх зїйч мэргэжилтэй.

2001-2009 онд Хууль зїй, дотоод хэргийн яаманд мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, газрын орлогч даргаар, 2003-2006 онд Азийн Хєгжлийн Банкны Орон сууцны санхїїжилтийн тєсєлд хуульч, дотоодын зєвлєхєєр тус тус ажиллаж байсан.

Одоо Улсын бїртгэлийн ерєнхий газрын Бїртгэлийн хяналтын газрын даргаар ажиллаж байна.

Эхнэрийн хамт амьдардаг.