МИНИЙ ТУХАЙ

1981 оны 5 дугаар сарын 1-ний єдєр Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотод тєрсєн.

1988-1996 онд Нийслэлийн Баянгол дїїргийн 56 дугаар дунд сургуульд, 1996-1997 онд Английн Манчестер хотын Дьюсийн ахлах сургуульд, 1997-2001 онд Шихихутуг ХЗДС-д тус тус  суралцсан.

Эрх зїйч мэргэжилтэй.

2001-2009 онд Хууль зїй, дотоод хэргийн яаманд мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, газрын орлогч даргаар, 2003-2006 онд Азийн Хєгжлийн Банкны Орон сууцны санхїїжилтийн тєсєлд хуульч, дотоодын зєвлєхєєр тус тус ажиллаж байсан.

Одоо Улсын бїртгэлийн ерєнхий газрын Бїртгэлийн хяналтын газрын даргаар ажиллаж байна.

Эхнэрийн хамт амьдардаг.

Сурталчилгаа